Voor organisaties

1.0Finch_285x650_directie

Samen leren in projecten

In een ideële organisatie werken medewerkers veel in projecten; zij worstelen daarin met het efficiënt indelen van hun tijd en hun onderlinge samenwerking.

Samen zetten we een ontwikkelingstraject op naar meer zelfsturing (op tijd en projectresultaat) en betere samenwerking. We organiseren vier bijeenkomsten met het hele team, waarin we thema’s rondom de vier factoren uitwerken. Soms is de confrontatie met patronen in de interactie spannend. Maar de nieuwe focus op de gezamenlijke missie geeft energie. Teamleden leren individueel en met elkaar beter koers te houden.

In aparte sessies coacht Carolien de projectleiders en directeur op rol, aanpak en resultaten bij het werken in projecten. Dit geeft helderheid en versterkt ieders eigen leiderschap.

 

Meer over organisatieontwikkeling met Finch

Echte veranderingen kun je niet managen met een plan van aanpak. Want er verandert pas echt iets als mensen veranderen. En die laten zich niet vangen door een stappenplan. Daarom richt Finch zich op het gedrag van mensen in organisatie en alles wat daaraan ten grondslag ligt: opvattingen, intenties, behoeften en waarden.

Het vergt moed om samen los te komen uit ongewenste gedragspatronen en daarbij goed naar je zelf te kijken. Als je werkelijk andere effecten wil, begeleidt Finch je in dit soms taaie proces. Zonder de link met resultaten uit het oog te verliezen.

 

Finch helpt

  • om patronen en ieders eigen rol daarin te doorzien
  • om ‘uit de groef’ te komen met interventies in het hier en nu
  • om te focussen op wat je samen werkelijk wil bereiken
  • om nieuwe dingen te doen of oude te laten
  • om de energie die dan vrijkomt te gebruiken voor concrete, houdbare ideeën