Voor teams

1.0Finch_285x650_team

Afrekenen met het verleden

Bij een rechercheteam werkt Finch intensief samen met het team en de twee leidinggevenden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en relatie.

Pittige onderwerpen rondom “oud zeer”, hardnekkige communicatiepatronen en een onveilige cultuur komen op tafel in strak begeleide werkvormen. Er is veel ruimte voor de teamleden om dit veranderingsproces zelf vorm en inhoud te geven.

Het traject bestaat uit een aantal korte en langere sessies, die gaan over de gezamenlijke teamambitie, het uitspreken van zeer persoonlijke verhalen en feedback. Stap voor stap werkt het team aan meer plezier en veiligheid in de samenwerking.

De leidinggevenden coacht Finch in een aantal aparte sessies op hun sturende rol en onderlinge samenwerking.

Deze klant over Carolien:
“Een slimme tante die weet wat ze doet: ze helpt ons echt!”

 

Meer over teamcoaching met Finch

Met elkaar een taak volbrengen op een effectieve en ook nog inspirerende manier… daar draait het om bij samenwerken. Niet alleen het resultaat telt, ook het proces onderweg. Daar waar goed wordt samengewerkt, maken mensen minder fouten, hebben zij steun aan elkaar, weten ze zich uitgedaagd en bereiken zij meer dan alleen. Samenwerken is soms hard werken. Hoe kun je met elkaar effectief werken en tegelijkertijd je eigenheid behouden?

Teams en afdelingen opereren niet op zichzelf. Zij hebben altijd te maken met de wereld buiten hen: de organisatie met haar regels en cultuur, andere teams of afdelingen, klanten of cliënten met hun vragen, ontwikkelingen in maatschappij of vakgebied. Teams opereren ook op zichzelf. Zij creëren hun eigen binnenwereld met de leden van het team, de manier van omgaan met elkaar, de eigen afspraken en acties. De verbinding maken met de wereld om het team heen en tegelijkertijd onderling goed opereren: dat is de grote uitdaging voor elk team.

 

Samen en zelf

Finch begeleidt teams om beter samen te werken. Bijvoorbeeld door expliciet aandacht te schenken aan “gedoe” in het onderling contact. Of aan het verhelderen van de missie en gezamenlijke taak van het team. Of aan het leren benutten van elkaars kwaliteiten.

Finch leert teamleden en leidinggevenden ondertussen het vier-factorenenmodel als kompas te gebruiken voor hun zelfsturing. Zodat zij zélf hun ontwikkeling kunnen blijven leiden.