Wie Finch is

 

Carolien Vink – een nieuwsgierige veranderaar

Finch is in 2005 opgericht door Carolien Vink, ervaren arbeids- en organisatiepsycholoog, communicatiewetenschapper en gediplomeerd TGI-begeleider. Carolien werkt ruim 19 jaar als (team)coach, procesbegeleider en trainer.

Organisatiepsycholoog 

Als organisatiepsycholoog kijkt Carolien naar het gedrag van mensen in organisaties en, nieuwsgierig als zij is, ook naar de oorsprong ervan. Uitgaande van de krachten en tegenkrachten die er altijd zijn in een systeem, focust Carolien op wat mogelijk is. Op grond van haar eigen ervaringen in organisaties en een natuurlijke behoefte aan concrete resultaten, begeleidt zij organisatieonderdelen naar oplossingen die in de praktijk werken.

Vanuit de waarden echtheid, veiligheid en vrijheid creëert zij effectieve samenwerking in teams. Samenwerking die gebaseerd is op constructief omgaan met wat werkelijk speelt of van belang is. Zodat het team met meer energie en focus samen op een creatieve manier resultaten bereikt. En zelf de samenwerking weet te sturen.

Persoonlijke coach & trainer

Als persoonlijke coach en trainer gaat Carolien met je op zoek naar het verruimen van je keuzemogelijkheden om echt effectief te zijn in het werk. Carolien hecht waarde aan dat wat je doet authentiek is, dus wat haar betreft: geen trucs. Zij daagt wel uit om iets anders, nieuws te doen. Jezelf leiden is jezelf serieus nemen in al je vezels en genieten van de vrijheid die dat met zich meebrengt. Dat geeft energie voor verandering!

Carolien is nieuwsgierig, dus stelt vragen. Ze is open, dus houdt haar gedachten niet vóór zich. En ze is eerlijk, dus gaat onderwerpen niet uit de weg. Zelf streeft ze ernaar zo puur mogelijk te zijn in haar analyses, contact en interventies.

 

 

 

TGI – The art of leading

Finch is gediplomeerd TGI-begeleider en specialist in het werken met deze methodiek. Met bijzondere resultaten.

Wat is TGI?

TGI staat voor Themagecentreerde Interactie. Een verrassend heldere methode die streeft naar effectieve samenwerking en eigen leiderschap. In elke situatie waarin mensen met elkaar werken, leren of leven.

Doel is dat mensen zichzelf zó leiden, dat zij tegelijkertijd vrij en in goede verbinding met anderen functioneren. TGI helpt mensen om zelfsturend te zijn, zich niet afhankelijk van leiders op te stellen. En verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van een doel. Samen. Geïnspireerd. Effectief.

De TGI-begeleider werkt integraal: zij stuurt en verbindt taak met mens, binnen met buiten en individu met groep.

1.0_TGI

Werken vanuit TGI betekent

1.     Werken met thema’s

Een goed geformuleerd TGI-thema maakt op een uitnodigende en uitdagende manier expliciet wat centraal staat in de interactie tussen mensen. Op het thema kan iedereen aanhaken, meedoen op zijn eigen persoonlijke manier. Samen met een passende werkvorm bevordert de TGI-begeleider hiermee energieke interacties waarin de aanwezigen durven te experimenteren en stappen te zetten.

2.     Aandacht voor vier factoren

Overal waar mensen met elkaar werken of leren zijn vier factoren van belang: de individuele personen (‘Ik’), de onderlinge relaties en interacties (‘Wij’), de omgeving of context (‘Globe’) waarbinnen gewerkt wordt aan een gezamenlijke taak (‘Het’). De TGI –begeleider besteedt aandacht aan al deze vier factoren in een juiste balans.

3.   Ontwikkelen van eigen leiderschap

In TGI-geleide bijeenkomsten nodigen we mensen steeds uit zelfsturend te zijn, hun eigen leiderschap op te pakken. Dat betekent dat ieder zijn eigen gedachten, gevoelens en wensen serieus neemt en tegelijkertijd de eisen, verwachtingen en appèls vanuit de omgeving betrekt. Door dit ‘binnen’ en ‘buiten’ te verbinden stimuleren we hen bewuste en verantwoorde keuzes te maken.

4.  Storingen hebben voorrang

Alle belemmeringen die je kunt ervaren om ten volle mee te doen in interactie met anderen, zijn ‘storingen’. Door een storing haak je af bij het gesprek of het uitvoeren van de taak. Als storingen niet uitgesproken worden of zelfs onderdrukt, bepalen zij toch de gebeurtenissen. Op een indirecte manier, ‘ondergronds’.

‘Storingen hebben voorrang’ is een oproep aan alle teamleden om wèl bespreekbaar te maken wat je belemmert. Vanuit de overtuiging dat een storing ook een kans is om de samenwerking beter te maken.

Nieuwsgierig naar TGI?

Ontvang gratis een artikel dat Finch over TGI publiceerde:
“Projectmanagement met TGI:projecten sturen in een weerbarstige realiteit” of “Op TGI kun je verder bouwen” over de relatie tussen TGI en Deep Democracy.

 

Systemisch werken, integraal leiderschap en Deep Democracy

De laatste jaren volgde ik opleidingen bij Open Mind (Lovendegem, België): Systeem Essentials, Trauma healing en Integraal leiderschap en Deep Democracy (level 3) bij Jitske Kramer.